counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
שוק המשרדים בנייני משרדים הם מבנים המיועדים לשיכון עסקים בענפי השירותים, המסחר וסוגים מיוחדים של תעשיה כגון תעשיית ההיי-טק. בניינים אלו מאופיינים לרוב במספר עובדים הגבוה על כל יחידת שטח מנוצלת. חשיבות ניתנת לשירותים נלווים כגון בנקים, מסעדות, שירותים עסקיים, ותחבורה בקרבת מקום.
 
משרדים בנייני משרדים הם מבנים המיועדים לשיכון עסקים בענפי השירותים, המסחר וסוגים מיוחדים של תעשיה כגון תעשיית ההי-טק. מאפיין אותם מספר העובדים הגבוה על כל יחידת שטח מנוצלת. הדגש בבנייני משרדים הוא על צפיפות גבוהה של עובדים, בבנין שרמתו גבוהה ויש לו שירותים נלווים כגון בנקים מסעדות שרותים עסקיים ותחבורה בקירבת מקום.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים