counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
נדל"ן - נכס דלא ניידי משום שמאפיין של נכסים אלה הוא חוסר היכולת להזיזם ממקומם (להבדיל ממיטלטלין - נכסים שניתן להעבירם ממקום למקום).
 
נדל"ן מניב נדל"ן מניב הוא נכס השקעה מצוין לתיק פנסיוני. מדובר בהשקעה שיכולה לספק תזרים מזומנים יציב וקבוע מדמי השכירות, לצד רשימת רווח הון ביום מן הימים בעת מכירת הנכס
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים