counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
שיעבוד שיעבוד על הנכסים של לווה, השייכים לו באותו פרק זמן, והעשויים להשתנות מדי זמן. ללווה זכות ליצור משכנתות מיוחדות או שיעבודים מיוחדים על כל הנכסים, או על חלק מהם.
 
הסרת שיעבוד מחיקת רישום שיעבוד על נכס בעקבות סילוק ההלוואה שהנכס שימש לה כבטוחה.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים