counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
חכירה שכירות לתקופה של יותר מחמש שנים.
 
חכירה לדורות שכירות לתקופה של יותר מעשרים וחמש שנה.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים