counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
הלוואה עומדת הלוואה שאדם לקח אותה על עצמו (הלווה) אינו חייב בתשלומים בגינה לתקופה מוגדרת מראש.
 
הלוואת גישור הלוואה לתקופה קצרה שמטרתה לגשר על פער הזמנים בין מועד התקבולים ממכירת הדירה למועד התשלומים על רכישת דירה חדשה.
 
הלוואת זכאות הלוואה מכספי תקציב המדינה הנעשית על פי תנאי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. הלוואה זו ניתנת בהתאם לתעודת זכאות שמנפיק משרד הבינוי והשיכון המפרטת את היקף הזכאות ותנאיה.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים