counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
אישורים - אישור עקרוני אישור ראשוני המגדיר באופן בלתי מחייב את גובה ההלוואה עבור רכישת דירה.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים